Posts Tagged 'Gruft'

Die Gruft beim Friedhof in Aspelt

Die Gruft beim Friedhof in Aspelt

 

An Zesummenarbecht vun de Geschichtsfrënn vun der Gemeng Fréiseng

an de Frënn vum Uespelter Schlass huet de Serge Frantzen dës 24-säiteg

Publikatioun iwwert den Uespelter Kierfecht

réaliséiert.

Prais: € 8

Wann dir interesséiert sid mellt iech w.e.g. beim Serge Frantzen

(Tel. 23660202 oder 691-660202)

oder   iwerweist de Betrag vun € 9,40*op de Konto vun den Uespelter Schlassfrënn mat ärer Adress an der

Mentioun « Brochure Serge Frantzen ».

Frënn vum Uespelter Schlass

CCPLLU IBAN LU71 1111 3100 6250 0000

*(€ 8,00 + € 1,40 Porto)

Catégories

RSS Plurio.net

  • Erreur, le flux RSS est probablement en panne. Essayez plus tard.